Zdravotná starostlivosť »
Otvorené
07:00 - 20:00

Kontakt na nemocnicu

Pracovisko
Kontakt: mapa

Záhradnícka 4880/42, 821 08 Bratislava
Recepcia - ambulancie
tel.: 02/50 116 311, 388
mo: 0908 758 842
mo: 0911 758 842
mo: 0918 872 174
email: recepcia@snop.sk
Recepcia - rehabilitácia
tel.: 02/50 116 320
mo: 0915 989 142
email: rehabilitacia@snop.sk
Rekondičné aktivity
mo: 0918 872 254
email:centrumzdravia@snop.sk
Lôžkové oddelenie
tel.: 02/50 116 275 - 3. poschodie
tel.: 02/50 116 271 - 1. poschodie
Sekretariát
tel.: 02/50 116 257
mo: 0915 989 155
email: sekretariat@snop.sk
www.snop.sk

IČO: 36077739
DIČ: 2021861655
IČ DPH: SK2021861655
Registrácia: spoločnosť je zapísaná na Krajskom úrade Bratislava, pod. č. OVVSaŽP 1210/133/2004-NO

Bankové spojenie: IBAN: SK74 0200 0000 0017 4707 7158
BIC (SWIFT): SUBASKBX

V rámci recepcií odporúčame klientom e-mailový kontakt, vzhľadom na to, že recepčné vybavujú priebežne klientov osobne a nie je kapacitne možné vybaviť aj všetky telefonáty.
Robíme všetko pre to, aby sme Vaše emailové dotazy vybavili do 24 hodín.  Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť. 

Parkovanie je možné v okolí nemocnice alebo pred nemocnicou na platenom parkovisku. Parkovisko patrí firme NEOPROT, spol. s r.o.