Zdravotná starostlivosť »
Otvorené
07:00 - 20:00

Kontakty

Napíšte nám
Vaše postrehy, námety na zlepšenie, pripomienky príp. sťažnosti zasielajte na našu adresu, prípadne mailom na sekretariat@snop.sk.

Vaše podnety v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 zasielajte na našu adresu, prípadne mailom na podnety@snop.sk.

Radi uvítame každú spätnú väzbu, aby sme mohli skvalitniť naše služby pre Vás a aby ste odchádzali z našej nemocnice maximálne spokojní.

Korešpondenčná adresa:

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
Záhradnícka 4880/42
821 08 Bratislava - Ružinov

IČO: 36077739
DIČ: 2021861655
IČ DPH: SK2021861655
Registrácia: spoločnosť je zapísaná na Krajskom úrade Bratislava, pod. č. OVVSaŽP 1210/133/2004-NO

Bankové spojenie: IBAN: SK74 0200 0000 0017 4707 7158
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Napíšte nám

Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Emailová adresa:
Poznámka: