Zdravotná starostlivosť »
Otvorené
07:00 - 20:00

Rekondície

 Čo sú to rekondície?

Naši pacienti majú pohybové problémy, ktoré môžu definitívne vyriešiť len pohybom. Všetky ostatné procedúry na predpis sú len dodatkové a majú pacientovi pomôcť zbaviť sa akútnej bolesti, aby mohol začať s liečebnou telesnou výchovou a dostal sa znovu do stratenej kondície. Po absolvovaní predpísaných procedúr, vrátane liečebného telocviku má pacient možnosť pokračovať u nás ako klient, v rekondičných cvičeniach v telocvični - cvičenia na chrbticu, Pilates, SM systém alebo v bazéne - aquaaerobik, aquafitness, aby si získanú kondíciu udržal. Rekondičné cvičenia sú samozrejme prístupné širokej verejnosti, t. j. aj ľuďom, ktorí kondíciu nikdy nestratili a chcú si ju trvale udržať.

 Ako sa môžem na cvičenie prihlásiť?

POSTUP OBJEDNÁVANIA TERMÍNOV:

 1. osobne na recepcii (je potrebné vyhradiť si dostatočný časový priestor). Preferujeme objednávanie poobedných aktivít (rekondícií) v čase od 15:00 do 18:00 hod.
 2. objednávanie prostredníctvom emailu:
       a) máte platnú permanentku – pri zadávaní požiadavky na
           termín cvičenia, prosím vždy uveďte aj číslo platnej permanentky
       b) máte zakúpenú darčekovú poukážku (cez náš eshop) - pri zadávaní požiadavky na termín cvičenia, prosím vždy uveďte aj číslo darčekovej poukážky. Pri prvom objednanom a potvrdenom termíne odovzdajte, prosím, darčekovú poukážku na recepcii a recepčná Vám vydá príslušnú permanentku.
  Permanentka je platná 3 mesiace od jej vystavenia.

       c) nemáte záujem o zakúpenie permanentky
           jednotlivé vstupy na cvičenia je možné záväzne rezervovať až po ich predplatení:
               - osobne na recepcii
               - platba vopred na účet IBAN: SK74 0200 0000 0017 4707 7158. kód banky:  SUBASKBX.VS: 600. - Do poznámky prosím uveďte Vaše meno a aktivitu (prosím poslať doklad o úhrade – mailom – z dôvodu urýchlenia administratívneho overenia platby). 

       d) v prípade, že k nám idete na cvičenie prvýkrát, je možné sa objednať na prvý termín aj bez platby vopred.

Termíny sú platné až po ich potvrdení recepciou.

Kompletné podmienky objednávania nájdete na https://www.snop.sk/nemocnica/vseobecne-obchodne-podmienky/ .

Potrebujem sa z cvičenia odhlásiť.

POSTUP ODHLÁSENIA TERMÍNU – min. 24 hod vopred (osobne alebo mailom na centrumzdravia@snop.sk ) – môžete si objednať náhradný termín.
V prípade, že termín neodhlásite min. 24 hod vopred – vstup Vám prepadne, nie je možná jeho náhrada. Termín však môžete poskytnúť aj inej osobe.

Ako je možné využiť benefit pre VIP klienta?

VIP klient - klient, ktorý si zakúpil a vyčerpal, za posledné 2 roky, minimálne 3 permanentky.