Zdravotná starostlivosť »
Otvorené
07:00 - 20:00

Rozvrh rekondícií

Objednajte sa

Ďakujeme Vám za záujem o naše cvičenia.
 
POSTUP OBJEDNÁVANIA TERMÍNOV:   

 • osobne na recepcii (je potrebné vyhradiť si dostatočný časový priestor)

 • objednávanie prostredníctvom emailu:
  A) máte platnú permanentku – pri zadávaní požiadavky na termín cvičenia, prosím vždy uveďte aj číslo platnej permanentky
  B) máte zakúpenú darčekovú poukážku (cez náš eshop) - pri zadávaní požiadavky na termín cvičenia, prosím vždy uveďte aj číslo darčekovej poukážky. Pri prvom objednanom a potvrdenom termíne odovzdajte, prosím, vytlačenú darčekovú poukážku na recepcii a recepčná Vám vydá príslušnú permanentku. Permanentka platí 3 mesiace od dátumu jej zakúpenia, bez možnosti jej predĺženia (t.j. PERMANENTKU NEPREDLŽUJEME) a bez možnosti vrátenia zvyšnej sumy za nevyčerpané vstupy (v prípade, že si permanentku v dobe jej platnosti neviete osobne vyčerpať, z akýchkoľvek dôvodov, môžete za seba poslať na cvičenie náhradu, aby ste permanentku vyčerpali počas doby jej platnosti, keďže predĺženie nie je možné).
  Permanentku na aktivity v bazéne je možné využiť na všetky skupinové cvičenia v bazéne (okrem kurzov), permanentku na cvičenie v telocvični môžete využiť na všetky skupinové cvičenia v telocvični po 15 hod (okrem SM systému a kurzov).  
  Máme v ponuke aj 5 vstupovú permanentku taktiež s platnosťou 3 mesiace od jej vystavenia (odporúčame ju klientom, ktorí majú záujem len o jeden konkrétny typ cvičenia v konkrétny deň a hodinu v týždni) - aj na tento typ permanentky platia všetky vyššie uvedené podmienky.
 • nemáte záujem o zakúpenie permanentky – jednotlivé vstupy na cvičenia je možné záväzne rezervovať až po ich predplatení:
  A) osobne na recepcii
  B) platba vopred na účet IBAN: SK74 0200 0000 0017 4707 7158. kód banky:  SUBASKBX.VS: 600. - Do poznámky prosím uveďte Vaše meno a aktivitu (prosím poslať doklad o úhrade – mailom – z dôvodu urýchlenia administratívneho overenia platby). 

 • v prípade, že k nám idete na cvičenie prvýkrát, je možné sa objednať na prvý termín aj bez platby vopred.

Ak nemáte záujem o objednanie si termínu vopred, môžete sa pred konkrétnym cvičením informovať na recepcii či je voľné miesto. Ak áno, po uhradení príslušnej sumy za vstup na cvičenie, sa cvičenia môžete zúčastniť.

Termíny sú platné až po ich potvrdení recepciou.

Kompletné podmienky objednávania nájdete na https://www.snop.sk/nemocnica/vseobecne-obchodne-podmienky/ .

POSTUP ODHLÁSENIA TERMÍNU – min. 24 hod vopred (osobne alebo mailom na centrumzdravia@snop.sk ) – bude Vám poskytnutý náhradný termín. V prípade, že termín neodhlásite min. 24 hod vopred – vstup Vám prepadne, nie je možná jeho náhrada. Termín však môžete poskytnúť aj inej osobe (po predložení platnej permanentky).

Svojim verným klientom poskytuje ŠNOP benefity:

 • desiata permanentka na rekondičné aktivity úplne zadarmo (pre pohodlné vybavenie si prosíme predošlých 9 vyčerpaných permanentiek prineste so sebou. Ďakujeme za spoluprácu).
 • pre VIP klientov - zľavy z cien permanentiek. (VIP klient - klient, ktorý si v priebehu posledných 2 rokov zakúpil a vyčerpal min. 3 permanentky)


  Všeobecné obchodné podmienky. 


      ROZVRH

Objednajte sa

Cvičenie/rekondícia:
Meno a priezvisko:
Dátum cvičenia:
Čas cvičenia:
Počet osôb:
Telefonický kontakt:
Forma účasti:
Číslo kupónu, ak ho klient má:
Poznámka:
Váš e-mail:
Akcie a novinky nemocnice:
Darujme si pomoc:

Prílohy