Zdravotná starostlivosť »
Otvorené
07:00 - 20:00

Plávanie pre deti - počas pracovných dní

Objednajte sa

Plávanie pre deti počas pracovných dní 

Kurzy plávania sú vhodné najmä pre:

 • zdravý psychosociálny vývin detí,
 • posilnenie svalstva, zlepšenie koordinácie pohybov,
 • posilnenie imunity dieťaťa,
 • otužovanie organizmu,
 • upevňovanie hygienických návykov.


Vážení rodičia,
počas roka pre Vás priebežne pripravujeme kurzy plávania pre deti.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom nižšie uvedeného formulára.

Kurzy trvajú 8 týždňov (8 lekcií - 1 lekcia za týždeň).

Pláva sa 1x do týždňa v doobedných hodinách (o 9:00hod., 10:00hod., 11:00hod, prípadne o 12:00hod.) podľa určeného rozvrhu.

V rámci kurzu získate BONUS:

 • prednášku o baby masáži,
 • počas poslednej hodiny Vášho kurzu prebieha fotenie. Tréner Vám vyhotoví zopár záberov s Vašim dieťaťom.

Základné informácie o kurze plávania pre deti:

 • Kurzy plávania sú určené pre detičky od 3 mesiacov – do 3 rokov. Voda v našom rehabilitačnom bazéne zodpovedá teplote 28-34ºC a je vhodná na šantenie Vašich detí. Kvalita vody podlieha pravidelným kontrolám z pracoviska hygieny. Nová bazénová technológia zabezpečuje zákonom požadované podmienky správnej kvality a kontinuálnej filtrácie vody pre Vaše deti.
 • Kurz je pod vedením odborníka, ktorý má bohaté skúsenosti s plávaním s deťmi v bazéne.
 • Vstup k bazénu majú obaja rodičia, do bazéna môže ísť len jeden, prípadne sa môžu prestriedať.
 • Dieťa musí mať plavky alebo stačia aj jednorazové plienky do vody, ktoré sa dajú kúpiť v drogérii.

Cena kurzu je 165 €.

Všeobecná zdravotná poisťovňa poskytuje svojim poistencom zľavu 10% z cenníkovej ceny kurzu.
Zľavy sa nekumulujú.

Ak máte záujem o zaradenie do kurzu plávania - uveďte v e-maili tieto údaje: Vaše meno, meno dieťaťa, dátum nar. a stupeň pokročilosti.
centrumzdravia@snop.sk .

Máte záujem o jednorazový vstup?

Ak máte záujem prísť na lekciu plávania, je možné dohodnúť si termín jednorazového vstupu cez email: centrumzdravia@snop.sk
Cena jednorazového vstupu je 25€. Vstup umožňujeme len v prípade voľného miesta v kurze, na konkrétnej lekcii.
Pri prihlasovaní prosím uveďte dátum narodenia dieťaťa a stupeň pokročilosti (začiatočník, pokročilý), aby sme Vás vedeli správne zaradiť. 

Parkovanie
Pri našej nemocnici máme aj možnosť parkovania na parkovisku spoločnosti Neoprot s.r.o. (za poplatok).
V okolitých uliciach je možnosť parkovania - bližšie informácie nájdete na www.paas.sk .


Informácie
o bazéne (hĺbka, filtrácia, .....) si prečítajte tu.

Výsledky z Regionálneho úradu verej. zdravotníctva, odbor hygieny- rozbor vody v bazéne nájdete tu.

Aké sú podmienky kurzu plávania pre deti?

 • Ak sa Vám stane niečo neočakávané počas trvania kurzu a nemôžete sa zúčastniť lekcie, je potrebné nám túto informáciu oznámiť min. 24 hod. vopred pred začiatkom Vašej hodiny na email centrumzdravia@snop.sk
 • V prípade nenahlásenia svojej neúčasti lekcia prepadá.
 • Ak svoju neúčasť na lekcii oznámite včas (min. 24 hod. vopred), máte nárok na náhradu 2 lekcií z celého kurzu (najneskôr do 2 mesiacov od nahlásenej absencie). Na termíne náhradnej lekcie vhodnej pre Vaše dieťa sa spoločne dohodneme.
 • Neodplávanú náhradnú lekciu nie je možné nahradiť. Nahlásenú náhradnú hodinu nie je možné opätovne zrušiť, preložiť – lekcia prepadne.
 • V prípade záujmu o zaradenie do kurzu plávania sa môžete prihlásiť aj keď je Vaša skupinka obsadená, v prípade väčšieho záujmu vieme pridať nové skupinky.
 • Rozvrh bude stanovený na základe počtu prihlásených detí v jednotlivých vekových kategoriách a podľa pokročilosti.
 • Lekcia sa uskutoční len pri obsadenosti min. 3 deťmi.
 • Pri prihlasovaní nám do poznámky napíšte Vaše požiadavky.
 • V prípade, že to bude možné, radi Vám vyjdeme v ústrety, ale prioritne sa prispôsobujeme väčšine.

Ako prebieha lekcia?

 1. Lekcia začína rozohriatím v trvaní 5 – 10 min, ktoré je vedené pesničkami a riekankami, pričom sa využíva odpor vody na posilnenie svalstva a zároveň slúži aj ako masáž celého tela.
 2. Po rozohriatí nasleduje u detičiek od 3 – 9 mesiacov nácvik signáliku. Je to forma reflexu, ktorým sa učí dieťa zanárať postupne v jednotlivých krokoch. U detičiek starších ako 10 mesiacov sa signál nahradzuje inými formami zanárania (skoky, pády, lovenie ponorných hračiek), pretože staršie detičky už nie sú ochotné akceptovať jednostrannú manipuláciu a zanáranie formou signálu už im nemusí byť príjemné. Vtedy využívame rôzne pomôcky (hrubé dosky, malé dosky, slíže) na rozvoj poznávacích schopností, kedy detičky prekonávajú rôzne prekážkové dráhy.
 3. V ďalšej časti lekcie sa prechádza u malých detičiek k uvoľneniu a relaxácii polohovaním na chrbátiku, kedy sa využíva vztlak vody a tým sa uvoľní svalstvo celého tela. Staršie deti, nad 7 mesiacov, už môžu odmietať takéto polohovanie, ležanie na chrbátiku už nie je pre nich zábavné, vtedy prechádzame na postupný rozvoj otužilosti a obranyschopnosti organizmu s využitím hrubých dosiek ,na ktorých si zároveň detičky aj oddýchnu.
 4. Po tejto časti lekcie sa znova prechádza na cvičenia s využitím tlaku vody na precvičenie svalstva riekankami a pesničkami. Celá lekcia je zameraná aj na upevňovanie vzťahu dieťaťa a rodiča, na rozvoj vzťahu dieťaťa k inému dospelému – inštruktorovi a k iným deťom. Pobyt vo vode pôsobí aj preventívne voči neskorším zdravotným problémom, napr. proti skolióze. U detí nad 10 mesiacov sa využívajú aj pomôcky (rukáviky, koleso..) na osamostatňovanie sa vo vode. Lekcia končí uvoľnením celého tela využitím pesničiek. Celá lekcia trvá od 20 do 45 minút, záleží to od veku detičiek a od stupňa pokročilosti v „plávaní“.
 5. Po lekcii nasleduje pobyt v saune, ktorá je nastavená na detský režim, to znamená, že teplota je 40 – 50 stupňov. Doba trvania je individuálna, každé dieťatko reaguje na teplotu v saune inak. Sauna slúži na rozvoj otužilosti a obranyschopnosti organizmu, detičky si tam zároveň oddýchnu po cvičení vo vode a zohrejú sa.


  Máte záujem o kurz plávania?

  Prosím, vyplňte nižšie uvedený formulár.  Objednajte sa

  Meno a priezvisko rodiča:
  Krstné meno dieťaťa:
  Dátum narodenia dieťaťa:
  Stupeň kurzu:
  Váš telefónny kontakt:
  Počet už absolvovaných kurzov v ŠNOP:
  Vaša e-mail adresa:
  Akcie a novinky nemocnice: