Zdravotná starostlivosť »
Otvorené
07:00 - 20:00

Wiplash syndróm

Objednajte sa
Tento syndróm je tiež označovaný ako syndróm „šľahnutia bičom". Toto poranenie sprevádza rýchly pohyb hlavy, ktorý nám pripomína práve šľahnutie biča. Prejavuje sa bolesťou krčnej chrbtice, ktorá je následkom prudkého stiahnutia svalstva krku pri úraze.

Pacienti s touto diagnózou sa sťažujú na pocit tzv. stuhnutého krku a šije, bolesti hlavy a zmenšený rozsah pohybu  krčnej chrbtice, najmä rotáciu hlavy. Dôležitou súčasťou úspešnej terapie, je odobratie správnej anamnézy, kedy vieme, že k takémuto úrazu došlo.

Začiatky terapie sú pre pacienta menej aktívne. Našimi rukami fyzioterapeuta vykonávame mierne trakcie krčnej chrbtice, čiže naťahovanie, ktorým sa snažíme uvoľniť svalstvo šije a krku. Ďalej vykonávame mäkké techniky, ktorými si mapujeme dané miesto. Týmito krokmi dosiahneme požadované prekrvenie, uvoľnenie fascií a svalov.

Po aplikovaní týchto procedúr vedieme pacienta k väčšej aktivite. Učíme ho rôzne strečingové cvičenia ako Pir a Agr, ktoré naťahujú skrátene svalstvo. Taktiež inštruujeme pacienta ako správne vykonávať trakciu krčnej chrbtice v domácom prostredí. V Neposlednom rade trénujeme správnu polohu ramien a držanie hrudnej chrbtice, ktorá nám ovplyvňuje krčnú chrbticu.

Objednajte sa

Cvičenie/rekondícia:
Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Emailová adresa:
Preferovaný deň a čas:
Poznámka:
Akcie a novinky nemocnice:
Darujme si pomoc: