Zdravotná starostlivosť »
Otvorené
07:00 - 20:00

Zlomeniny

Objednajte sa
Kľúčna a ramenná kosť

S týmito fraktúrami sa v našej nemocnici stretávame pomerne často. Najčastejšiu príčinou zlomeniny je pád, pri ktorom pacient spadne na pravý alebo ľavý bok svojho tela. Zlomenina však môže vzniknúť aj pádom na ruky, kedy sa energia pádu prenesie na ramennú alebo kľúčnu kosť, kde následne dôjde k zlomenine.

Pacient prichádza k fyzioterapeutovi zväčša po 4 až 6 týždňovej fixácii hornej končatiny, ktorej môže predchádzať aj operačný zákrok. Pri znehybnení dominantnej ruky sa z praváka stáva ľavák a naopak. Preto si ako prvé musíme určiť krátkodobé a dlhodobé ciele.

1. Krok – v prvej fáze je najdôležitejšie ošetriť lopatku, rebrá a krčnú chrbticu, ktoré sú často krát po dlhodobej fixácii v zlej kondícii. Využívame jemné mobilizácie, manipulácie a mäkké techniky, ktoré nám problémové partie uvoľnia, prekrvia a rozhýbu do požadovaných rozsahov.

2. Krok – V ďalšej fáze sa dostávame k všetkým trom kĺbom hornej končatiny a to ramenu, lakťu a zápästiu. Tieto kĺby sú pre dlhodobú fixáciu málo ohybné a svalová sila je minimálna. Preto sa naša fyzioterapia sústredí hlavne na zväčšenie rozsahov a zvýšenie svalovej sily.

3. Krok – v tretej fáze prichádza k zlepšeniam veľmi pomaly a preto treba byť vytrvalý. Nacvičujú sa bežné denné činnosti ako obliekanie, písanie, nosenie bremien a pod. Neskôr sa zameriame na väčšiu aktivitu danej časti tela, aby sa pacient mohol opäť vrátiť k bežným činnostiam a svojim záľubám.

Zlomeniny predlaktia a zápästia

S pacientmi trpiacimi týmito zlomeninami sa stretávame najčastejšie v jarných a jesenných mesiacoch. Je to zapríčinené pádmi v zimnom a letnom období počas  športovania (pri lyžovaní, snowboardingu, korčuľovaní, bicyklovaní a podobne).

Náš fyzioterapeutický postup je veľmi podobný ako pri zlomenine kľúčnej alebo ramenne kosti. Postupnosť krokov je rovnaká, no predsa nachádzame určite odlišnosti.

Výhodou oproti zlomeninám kľúčnej a ramennej kosti je lepšia kondícia lopatky, ramena a krčnej chrbtice. Počas niekoľko týždňovej fixácie môžeme tieto časti tela zľahka precvičovať a uvoľňovať. Väčší problém nastáva v lakťovom a zápästnom kĺbe. Tieto kĺby sú zatuhnuté a málo ohybné. Avšak, poctivým cvičením a pravidelnou terapiou v domácom prostredí sa priblížime k stavu pred úrazom do pár týždňov.

Zlomeniny predkolenia a členkov

Príčiny zlomenín na dolnej končatine sú veľmi podobné ako pri zlomeninách na ruke. Opäť sú to najčastejšie pády, ktoré spôsobujú tieto fraktúry. Zimné obdobie týmto úrazom praje, nakoľko ľad a sneh trápia nielen našich seniorov ale aj mladšie ročníky.

Rehabilitácii opäť predchádza niekoľkotýždňová fixácia sadrou alebo ortézou. Pacient na prvé terapie prichádza s barlami, ktorými postihnutú končatinu odľahčuje čiastočne alebo úplne. Ako prvé je dôležité skontrolovať všetko ostatné. To znamená, postavenie panvy, chrbticu a zdravú končatinu, ktorá je častokrát preťažená.

V ďalšom kroku začíname rozhýbavať bedrový kĺb, uvoľňovať zatuhnuté štruktúry a naťahovať skrátené svalstvo, najčastejšie hamstringy (zadná časť stehna). Po tomto ošetrení prichádza najdôležitejší krok, a to zaťaženie nohy. Zaťaženie začíname trénovať v polohe ležmo, sede a na záver v stoji. Ak pacient zvláda stoj, pokračujeme nácvikom chôdze s pomôckami a následné samotnú chôdzu bez pomôcok.

Objednajte sa

Cvičenie/rekondícia:
Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Emailová adresa:
Preferovaný deň a čas:
Poznámka:
Akcie a novinky nemocnice:
Darujme si pomoc: