Zdravotná starostlivosť »
Otvorené
07:00 - 20:00

Závratové stavy – vertigo

Objednajte sa
Čo to je vertigo?

Vertigo alebo iným slovom závrat, je základným subjektívnym príznakom vestibulárnej poruchy. Vzniká pri neadekvátnych signáloch prichádzajúcich z vlastného vestibulárneho aparátu ako následok zlého spracovania informácií v rovnovážnom centre, alebo z obidvoch týchto príčin. Väčšinou má rotačný charakter a zhoršuje sa pri pohybe hlavou alebo pri zavretých očiach.

V rámci týchto závratí je potrebné rozlíšiť, či ide o závrat vestibulárny alebo nevestibulárny, založený na takzvanom funkčnom podklade, čiže v dôsledku stuhnutých a skrátených svalov v oblasti krčnej chrbtice. To tvorí okolo 80 % všetkých závratov.

Ako vieme pomôcť?

V rámci fyzioterapie vieme pomôcť s nevestibulárnymi závratami tak, že najskôr uvoľníme stuhnuté a skrátené svaly v oblasti krčnej chrbtice a potom zaradíme do terapie cvičenia na napriamenie krčnej chrbtice,spolu s cvičeniami na zlepšenie koordinačných schopností.

Objednajte sa

Cvičenie/rekondícia:
Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Emailová adresa:
Preferovaný deň a čas:
Poznámka:
Akcie a novinky nemocnice:
Darujme si pomoc: