Zdravotná starostlivosť »
Otvorené
07:00 - 20:00

Liečba pri diastáze

Objednajte sa
Diastáza je rozostúpenie svalových vláken. Pri diastáze priameho brušného svalu sa oslabí stredný väzivový pruh (linea alba) a ľavá a pravá strana svalu sa oddelí. Rozostúpenie svalových vláken je zreteľné pri zvýšenom vnútrobrušnom tlaku. Vyskytuje sa u detí, žien aj mužov.

Ohrozené sú gravidné ženy, viacpočetné tehotenstvá, po pôrode sekciou, po operáciách brucha, ženy po menopauze, pri brušnej obezite, náhle zmeny hmotnosti, dvíhanie ťažkých bremien, nesprávne cvičenie, u detí pri nedostatočnej koordinácii brušnej steny.

Pri diastáze priameho brušného svalu je častý výskyt urologických problémov, pretrvávajúce bolesti driekovej chrbtice, chybné držanie tela, plochonožie.

Konzervatívna liečba je najefektívnejšia alternatíva operačnej liečby. Spočíva v cielenej pohybovej liečbe s využitím manuálnej korekcie brušnej steny, cvičenie podľa Julie Tuplerovej, cvičenie zamerané na posilnenie hlbokého stabilizačného systému, zapojenie bránice do stabilizačných funkcií – pretože brušné svaly sú oporou pre správnu funkciu bránice. Cvičiť je nutné viackrát denne po dobu 3 mesiacov. Už po 5-6 týždňoch sa dostaví zmiernenie ťažkostí a zlepšenie objektívneho nálezu.

Objednajte sa

Cvičenie/rekondícia:
Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Emailová adresa:
Preferovaný deň a čas:
Poznámka:
Akcie a novinky nemocnice:
Darujme si pomoc: