Zdravotná starostlivosť »
Otvorené
07:00 - 20:00

Liečba vertiga

Objednajte sa
Cvičenie pre pacientov so závraťou /vertigo/ a poruchou rovnováhy

Závrať je točenie okolia a strata rovnováhy, ktorá môže byť akútna, krátkotrvajúca alebo chronická. Závraťou trpí až 10% ľudí v bežnej populácii, je to veľmi častý problém ľudí nad 60 rokov. Porucha môže byť na troch úrovniach – vnútorné ucho, mozoček a krčná chrbtica.

Najčastejšie je príčina združená – tzv. vestibulocervikálny syndróm. Príčinu závrate je potrebné zdiagnostikovať /lekár ORL, neurológ/.

V prípade chronickej závrate je súčasťou medikamentóznej liečby tréning, ktorý spočíva v opakovaných pohyboch s adaptáciou na zmeny polohy hlavy a trupu za kontroly zraku. Cvičenie je potrebné vykonávať 2-3x denne, je nutné upraviť domáce prostredie, aby ste nazakopávali o predmety /prahy, koberčeky, káble/, nainštalovať madlá pre pocit istoty a bezpečia. Zmeny polohy /posadzovanie sa z vodorovnej polohy, vstávanie zo sedu/ treba robiť pomaly, s dostatočne dlhým časom na adaptáciu.

V Bratislave dňa 23.10.2017 MUDr. M. Perknovská

Objednajte sa

Cvičenie/rekondícia:
Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Emailová adresa:
Preferovaný deň a čas:
Poznámka:
Akcie a novinky nemocnice:
Darujme si pomoc: