Zdravotná starostlivosť »
Otvorené
07:00 - 20:00

Cvičenia na chrbticu - seniori

Objednajte sa
Supinová LTV na posilnenie svalového korzetu pre seniorov.

Cvičenie je vedené fyzioterapeutom a zameriava sa:
  • na zlepšenie a udržanie vitálnych funkcií,
  • na zlepšenie a udržanie pohybového aparátu a duševného zdravia klienta pod vedením fyzioterapeuta.
Fyzioterapeut prihliada:
  • na rozsah pohybu, ktorý je často obmedzený degeneratívnymi zmenami,
  • na vek pacienta.

Cvičením sa zlepší koordinácia, ale aj kondícia klienta.

Cvičí sa s náradím - ľahké činky, fit lopty, terabandy. Cvičenie prebieha podľa hudby.

Dĺžka cvičenia: 50min.

Hodiny pre seniorov sú určené pre klientov, ktorí už sú v dôchodkovom veku. Treba sa preukázať preukazom dôchodcu, ak klient preukaz nemá, preukáže sa občianskym preukazom, či už dosiahol dôchodkový vek 62 rokov a viac.

Bez preukázania klient nemá nárok na zvýhodnený vstup pre seniorov.

Objednajte sa

Cvičenie/rekondícia:
Meno a priezvisko:
Dátum cvičenia:
Čas cvičenia:
Počet osôb:
Telefonický kontakt:
Forma účasti:
Číslo kupónu, ak ho klient má:
Poznámka:
Váš e-mail:
Akcie a novinky nemocnice:
Darujme si pomoc:
 

Rozvrh rekondícií v telocvični

» Rozvrh všetkých rekondícií