Zdravotná starostlivosť »
Otvorené
07:00 - 20:00

Cvičenia pre deti - skoliotikov

Objednajte sa
Cvičenie je určené pre deti so skoliózou, pri poruchách držania tela, plochonoží. Je určené pre deti vo veku od cca 8 do 18 rokov.
(Je vhodné, aby dieťa pred skupinovým cvičením absolvovalo zopár individuálnych cvičení s fyzioterapeutom, z dôvodu osvojenia si základov cvičenia).

Cvičenia sú zamerané na:

  • uvoľňovanie skrátených svalov, šije, pliec, chrbta a končatín;
  • posilňovanie svalstva lopatiek, chrbta a trupu;
  • nácvik správneho držania tela, správneho dýchania,
  • polohovanie chrbtice;
  • cvičenie svalovej koordinácie, stability;
  • cvičenie svalstva nožnej klenby.

Aké sú prednosti cvičenia v našom zariadení?
  • Dieťa pokračuje v nadväznosti na predchádzajúcu pohybovú liečbu, pokiaľ ju u nás absolvovalo.
  • Cvičenia sú pod odborným dohľadom fyzioterapeuta, ktorého vedie odborný rehabilitačný lekár.
  • Máte možnosť konzultácie a spolupráce – pacient, odborný lekár, fyzioterapeut.

Koľkokrát do týždňa je vhodné cvičenie?

Vhodný je nácvik zostavy  pod dohľadom fyzioterapeuta minimálne 1x týždenne.
Po naučení zostavy by deti mali cvičiť cvičebnú zostavu denne, minimálne 20-30 min.

Počas letných prázdnin organizujeme pre deti letný pobyt. 

Objednajte sa

Cvičenie/rekondícia:
Meno a priezvisko:
Dátum cvičenia:
Čas cvičenia:
Počet osôb:
Telefonický kontakt:
Forma účasti:
Číslo kupónu, ak ho klient má:
Poznámka:
Váš e-mail:
Akcie a novinky nemocnice:
Darujme si pomoc:
 

Rozvrh rekondícií v telocvični

» Rozvrh všetkých rekondícií